BẢNG GIÁ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ

IPHONE 7 – IPHONE 7 PLUS – IPHONE 8 PLUS THAY VỎ LIKE NEW 99%

Loại Máy 32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7G Black
3.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Rose
3.000k
3.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black 4.800k 5.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Silver
4.800k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose 4.800k 5.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
5.600k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red
5.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Silver 3.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Gold 4.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red Máy không phụ kiện

IPHONE X – XS – XS MAX – 11 – PRO MAX CŨ ZIN ĐẸP 99%

Loại Máy
64GB 256GB Ghi Chú
IPHONE XS Gray Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Gold
Máy zin nguyên bản
IPHONE XS MAX Gray 10.600k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS MAX Silver
Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Yellow
13.000k
Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Purple
13.200k
Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO Gray
Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO Silver
15.200k
Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO MAX Gray
19.600k Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO MAX Green
19.800k Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO MAX Gold 18.200k Máy zin nguyên bản
Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!