IPHONE CŨ 99%
32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7 Rose
4.800k* *Máy zin keng +200k
IPHONE 7 Silver
4.800k 5.800k* *Máy zin keng +200k
IPHONE 7 Black
4.800k 5.800k* *Máy zin keng +200k
IPHONE 7 Gold
5.000k* *Máy zin keng +200k
IPHONE 7 Plus Rose 7.400k* 8.400k *Máy zin keng +500k
IPHONE 7 Plus Silver
7.600k 8.600k* *Máy zin keng +500k
IPHONE 7 Plus Black
7.600k 8.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
7.800k* 8.800k *Máy zin keng +500k
IPHONE 7 Plus Red 8.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Silver
9.000k Máy zin nguyên bản
IPHONE 8 Plus Gray
11.000k
Máy zin nguyên bản
IPHONE 8 Plus Gold
11.400k
Máy zin nguyên bản
IPHONE X Gray LL 14.000k
15.000k Máy zin nguyên bản
IPHONE X Silver LL 14.600k
Máy zin nguyên bản

 

 

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!