BẢNG GIÁ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ

IPHONE 8PLUS->11PROMAX THAY VỎ LIKENEW 99%

Loại Máy 64GB 128GB 256GB Ghi Chú
IPHONE 8 Plus Gray 4.200k 5.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver 4.400k 5.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold 4.400k 5.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red 4.400k 5.200k Máy không phụ kiện
       
IPHONE XS Gray
5.000k 5.800k Máy không phụ kiện
IPHONE XS Gold
5.200k 6.000k Máy không phụ kiện
     
IPHONE XS Max Gray
7.000k
8.000k Máy không phụ kiện
IPHONE XS Max Gold
7.200k
Máy không phụ kiện
     
IPHONE XR Black
5.800k Máy không phụ kiện
IPHONE XR Red/Orange
5.800k
Máy không phụ kiện
IPHONE XR Yellow
5.800k
Máy không phụ kiện
IPHONE XR Blue
6.000k
Máy không phụ kiện
IPHONE XR Silver
6.000k
Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Red
8.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Black
8.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Purple
8.400k Máy không phụ kiện
 IPHONE 11 Silver    Máy không phụ kiện
     
IPHONE 11 Pro Gray 8.200k   9.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Pro Green 8.400k   9.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Pro Silver
8.600k   9.600k
Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Pro Gold 8.600k   9.600k Máy không phụ kiện
   
IPHONE 11 Promax Gray
9.600k   10.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Promax Green
9.800k   10.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Promax Gold 10.000k   11.000k Máy không phụ kiện
       
IPHONE 12 Pro Gray
  13.800k Máy zin nguyên bản
IPHONE 12 Pro Blue
  14.000k Máy zin nguyên bản
IPHONE 12 Pro Silver
  14.200k Máy zin nguyên bản
       
IPHONE 12 Promax Gray   15.000k Máy zin nguyên bản
IPHONE 12 Promax Blue
  Máy zin nguyên bản
IPHONE 12 Promax Silver
  16.200k
Máy zin nguyên bản
IPHONE 12 Promax Gold
    Máy zin nguyên bản
Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!