IPHONE CŨ 99%
32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7 Silver
5.400k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Gold
5.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose 7.600k 8.600k Máy zin keng +600k
IPHONE 7 Plus Silver
7.800k
8.800k Máy zin keng +600k
IPHONE 7 Plus Black
7.800k 8.800k 9.400k Máy zin keng +600k
IPHONE 7 Plus Gold
8.000k Máy zin keng +600k
IPHONE 7 Plus Red 9.200k Máy zin keng +600k
IPHONE 8 Gray
9.400k Máy zin nguyên bản
IPHONE 8 Silver
9.400k Máy zin nguyên bản
IPHONE 8 Gold
9.600k Máy zin nguyên bản
IPHONE 8 Plus Gray LL
11.400k
Máy zin nguyên bản
IPHONE 8 Plus Gold LL
11.600k
Máy zin nguyên bản
IPHONE 8 Plus Red LL
11.800k
Máy zin nguyên bản
     
IPHONE X Gray LL
 15.000k  Máy zin nguyên bản
IPHONE X Silver LL
 15.400k  Máy zin nguyên bản

 

 

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!