BẢNG GIÁ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ

IPHONE 7 PLUS – IPHONE 8 PLUS THAY VỎ LIKE NEW 99%

Loại Máy 32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 8 Gray
  3.000k 3.400k   Máy không phụ kiện
         
IPHONE 7 Plus Black 3.000k 3.600k 3.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose 3.000k 3.600k 3.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red 3.600k 3.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray 4.200k 5.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver
4.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold 5.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red
4.400k Máy không phụ kiện

IPHONE X – XS – XS MAX – 11 – PRO MAX CŨ ZIN ĐẸP 99%

Loại Máy 64GB 128GB 256GB Ghi Chú
IPHONE XS Gray
4.800k Máy không phụ kiện
IPHONE XS Gold
5.200k
Máy không phụ kiện
     
IPHONE XS Max Gray
7.000k 8.000k Máy không phụ kiện
IPHONE XS Max Gold
7.400k
8.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Red
6.800k 7.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Black
7.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Purple
7.200k
  Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Green
7.400k 8.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Silver
7.400k
  Máy không phụ kiện
     
IPHONE 11 Pro Gray 8.800k   Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Pro Green 8.800k   9.800k Máy không phụ kiện
   
IPHONE 11 Promax Gray
10.800k   11.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Promax Green
10.800k   11.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Promax Silver
11.000k
  12.000k
Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Promax Gold 11.000k   12.000k Máy không phụ kiện
       
IPHONE 12 Promax Gold
  16.800k Máy zin nguyên bản
Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!