Chúc mừng năm mới 2021, chúc mọi điều bình an và tốt đẹp đến với bạn và gia đình!

BẢNG GIÁ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ

IPHONE 7 – IPHONE 7 PLUS – IPHONE 8 PLUS THAY VỎ LIKE NEW

Loại Máy 32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black
5.400k 6.000k 6.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Silver
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose
6.000k 6.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
6.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red
6.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray
6.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver
6.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red
6.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold 6.800k

IPHONE X – IPHONE XS – IPHONE XS MAX – IPHONE 11 PRO MAX – CŨ ZIN ĐẸP 99%

Loại Máy
64GB 256GB 512GB
Ghi Chú
IPHONE X SILVER
Máy zin nguyên bản
IPHONE XS GOLD
Máy zin nguyên bản
IPHONE XS MAX GRAY
11.600k 12.600k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS MAX SILVER 11.800k 12.800k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS MAX GOLD
Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Black 13.200k Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Red
13.400k
Máy zin nguyên bản
IPHONE Pro Max Gray 18.600k Máy zin nguyên bản
IPHONE Pro Max Green 18.800k Máy zin nguyên bản
Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!