Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn, cảm ơn bạn đã chọn Phương Thảo iPhone !

 

IPHONE CŨ LIKENEW 32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 8G Gray
Máy không phụ kiện
IPHONE 8G Silver
Máy không phụ kiện
IPHONE 8G Gold
Máy zin keng +200k
IPHONE 8G Red
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black
5.700k 6.300k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Silver
5.700k 6.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose
5.700k 6.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
5.900k 6.700k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red
6.700k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray
7.700k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver
7.700k
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold
7.900k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red
7.900k Máy không phụ kiện

 

IPHONE CŨ ZIN KENG 99,99%
64GB 256GB 512GB
Ghi Chú
IPHONE X Silver 11.100k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Gray
12.900k 14.900k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Silver 13.100k 15.100k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Gold
13.700k 15.700k Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Pro Gray
Máy zin còn BH Apple
IPHONE 11 Pro Silver
Máy zin còn BH Apple
IPHONE 11 Pro Gold
Máy zin còn BH Apple
IPHONE 11 Pro Green
Máy zin còn BH Apple
IPHONE 11 Promax Gray
Máy zin còn BH Apple
IPHONE 11 Promax Silver
Máy zin còn BH Apple
IPHONE 11 Promax Gold
Máy zin còn BH Apple
IPHONE 11 Promax Green
Máy zin còn BH Apple

 

IPAD CŨ ZIN KENG 99,99%
16GB 128GB Ghi Chú
Air 1 Silver 4G + Wifi
4.300k
Máy zin nguyên bản

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!