Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn, cảm ơn bạn đã chọn Phương Thảo iPhone !

 

IPHONE CŨ 99% 32GB 64GB 128GB 256GB Ghi Chú
IPHONE 7 Rose
3.200k 3.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Silver
3.200k 3.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Black
3.200k 3.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Red
3.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose
5.000k 5.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Silver
5.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black
5.000k 5.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
6.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red
Máy không phụ kiện

 

IPHONE CŨ 99% 64GB 256GB 512GB Ghi Chú
IPHONE XS Max Gray LL 12.800k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Silver LL 13.200k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Gold LL 13.800k Máy zin nguyên bản

 

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!