BẢNG GIÁ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ

IPHONE 7 – IPHONE 7 PLUS – IPHONE 8 PLUS THAY VỎ LIKE NEW 99%

Loại Máy 32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7G Black
3.000k
3.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Silver
3.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Rose
3.000k
3.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Gold
3.200k 3.600k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Red
3.600k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black 4.600k 5.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose 4.600k 5.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
5.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red
5.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red Máy không phụ kiện

IPHONE X – XS – XS MAX – 11 – PRO MAX CŨ ZIN ĐẸP 99%

Loại Máy
64GB 256GB Ghi Chú
IPHONE XS Gray
Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Silver
8.000k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Gold
8.400k 9.400k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Gray 10.800k
Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Silver
11.000k
Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Gold Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Red CBH
12.200k Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Purple CBH
12.200k Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Black CBH
12.400k Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 White CBH
12.600k
Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO MAX Gray
17.200k 19.200k Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO MAX Green
17.400k 19.400k Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO MAX Silver
17.600k Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO MAX Gold
17.800k Máy zin nguyên bản
Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!