Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn, cảm ơn bạn đã chọn Phương Thảo iPhone !

 

IPHONE CŨ LIKENEW 32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7 Black 3.500k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Silver 3.500k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Rose 3.500k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Gold
3.700k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black
5.700k 6.300k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Silver
6.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
5.900k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray
7.300k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver
7.300k
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold
7.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red
7.500k Máy không phụ kiện

 

IPHONE CŨ ZIN KENG 99,99%
64GB 256GB 512GB
Ghi Chú
IPHONE XS Max Gold LL
14.900k Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Pro Gray LL
16.700k Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Pro Silver LL
16.900k Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Pro Green LL
16.900k Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 ProMax Silver LL
20.900k Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 ProMax Gold LL
20.900k Máy zin nguyên bản

 

IPAD CŨ ZIN KENG 99,99%
16GB 128GB Ghi Chú

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!