IPHONE CŨ 99%
32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7 Rose
5.600k Máy zin keng + 200k
IPHONE 7 Black
5.800k Máy zin keng + 200k
IPHONE 7 Gold
6.000k Máy zin keng + 200k
IPHONE 7 Plus Rose 8.000k 9.000k 9.600k Máy zin keng + 400k
IPHONE 7 Plus Silver 8.200k 9.200k Máy zin keng + 400k
IPHONE 7 Plus Black
8.400k 9.400k 10.000k Máy zin keng + 400k
IPHONE 7 Plus Gold
8.600k 10.200k Máy zin keng + 400k
IPHONE 7 Plus Red Máy zin keng + 400k
IPHONE 8 Plus Gray
12.600k
Máy zin CBH Apple
IPHONE 8 Plus Silver
12.800k Máy zin CBH Apple
IPHONE 8 Plus Red
13.200k Máy zin CBH Apple

 

 

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!