BẢNG GIÁ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ

IPHONE 7 PLUS – IPHONE 8 PLUS THAY VỎ LIKE NEW 99%

Loại Máy 32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 8 Gray
  3.300k  3.700k   Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Gold
  3.300k
3.700k
  Máy không phụ kiện
         
IPHONE 7 Plus Black 3.300k 3.700k 3.900k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose 3.300k 3.700k 3.900k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Silver
3.300k   Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
    4.100k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red   3.900k 4.100k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray 4.300k 5.100k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver
4.500k 5.300k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold 4.500k 5.300k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red
4.500k 5.300k Máy không phụ kiện

IPHONE X – XS – XS MAX – 11 – PRO MAX CŨ ZIN ĐẸP 99%

Loại Máy 64GB
128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE X Gray
 4.900k Máy không phụ kiện
IPHONE X Silver
  5.500k Máy không phụ kiện
     
IPHONE XR Black
5.100k 5.500k Máy không phụ kiện
IPHONE XR Red
5.100k 5.500k Máy không phụ kiện
IPHONE XR Yellow
  5.500k Máy không phụ kiện
IPHONE XR Orange
  5.500k Máy không phụ kiện
IPHONE XR Blue
5.300k 5.700k Máy không phụ kiện
IPHONE XR Silver
  5.700k Máy không phụ kiện
     
IPHONE XS Gray
5.700k Máy không phụ kiện
IPHONE XS Silver
5.700k
Máy không phụ kiện
IPHONE XS Gold
5.900k
Máy không phụ kiện
     
IPHONE XS Max Gray
7.700k Máy không phụ kiện
IPHONE XS Max Silver
7.700k Máy không phụ kiện
IPHONE XS Max Gold
7.900k
Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Gray Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Red
7.500k 8.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Purple
7.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Yellow
Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Silver
Máy không phụ kiện
   
IPHONE 11 Promax Gray
11.900k   12.900k Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Promax Green
12.100k   Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Promax Gold
12.300k   Máy zin nguyên bản
       
IPHONE 12 Red
 10.500k   Máy zin nguyên bản
       
IPHONE 12 Promax Gray
16.900k   Máy zin nguyên bản
IPHONE 12 Promax Blue
17.100k   Máy zin nguyên bản
Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!